062 650 152 | Real House d.o.o. Licencirani posrednik za promet i zakup nepokretnosti reg. br. 177 | [email protected]

Plaćanje poreza kod kupovine i prodaje nekretnine

Ukoliko se upuštate u posao zvani kupoprodaja nekretnine trebali bi obratiti pažnju na obaveze prema državi – plaćanje poreza.

U ovom blogu ćemo govoriti o poreskoj obavezi koja nastaje prilikom kupoprodaje nekretnina,a u nekom sledećem blogu i o obavezama kada se nekretnina nasleđuje i daje na poklon.

Kupoprodaja nekretnine i plaćanje porez

Ovde govorimo samo o kupoprodaji sekundarnih nekretnina odnosno nekretnina koje su već bile u prometu, koje nisu nove i ne kupuju se od investitora. Kod kupovine novogradnje porez je uračunat u cenu i plaća ga sam investitor.

Kada prodajete i kupujete nekretninu nastaje neka poreska obaveza, ona se zove Porez na prenos apsolutnih prava.

Po našem zakonu poreski obveznik je prodavac, sada se sigurno pitate zašto onda porez plaća kupac. U našoj praksi je gotovo uvek slučaj da porez plaća kupac i uglavnom se tako ugovorom i predviđa. Znači poreski obveznik je prodavac, a porez plaća kupac na svoje ime ukoliko je tu obavezu preuzeo ugovorom.

 

Koliki je porez ?

Poreska stopa je 2.5% od onoga što proceni poreska uprava, a ne od cene koja je navedena u ugovoru. poreska uprava može prihvatiti cenu iz ugovora, ali može i ukoliko proceni da je ugovorna cena niža od njihove kataloške cene odrediti drugu višu osnovicu za plaćanje poreza.

Kome se plaća porez i podnosi prijava ?

Poreska prijava se podnosi republičkoj poreskoj upravi na teritoriji opštine gde se nalazi nekretnina koja se prometuje.

Koje je dokumente potrebno podneti ?

Poreska prijava se podnosi na obrascu PPI4 na ime prodavca kao obveznika poreza. Pored prijave potrebno je podneti i fotokopiju lične karte prodavca i fotokopiju overenog kupoprodajnog ugovora, u nekim poreskim službama traže i Prepis lista nepokretnosti.

Kada se podnosi poreska prijava ?

Poreska obaveza nastaje danom solemnizacije (overe) kupoprodajnog ugovora od Javnog beležnika, a poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana  od overe – solemnizacije.

Nakon toga poreska uprava šalje rešenje na adresu kupca i prodavca po kome se plaća porez.

Ukoliko je u kupoprodaji učestvovalo više prodavaca ili kupaca ili suvlasnika, svako od njih je poreski obveznik i dobija rešenje na svoj deo.

Šta plaća kupac prilikom kupoprodaje nekretnine

Kada treba platiti porez ?

Porez treba platiti po rešenju koje ste dobili u roku od 15 dana od dana prijema.

U rešenju dobijate broj računa i poziv na broj po kome se plaća i koji se upisuju na uplatnicu na ime onoga ko plaća.

Napravite fotokopiju  uplatnice ili sa uplatnicom idite do poreske službe da vam izdaju potvrdu u plaćenom porezu i Vi ste svoju obavezu prema državi izvršili.

Vladimir Rafajlović – Real House doo

[et_social_share] [fblike]