062 650 152 | Real House d.o.o. Licencirani posrednik za promet i zakup nepokretnosti reg. br. 177 | [email protected]

Šta plaća kupac prilikom kupovine nekretnine

Svaki kupac prilikom planiranja kupovine nekretnine mora voditi računa o okupnom budžetu celoga procesa kupoprodaje, a ne samo o ceni nekretnine, zato sam odlučio da napravim ovaj blog kako bi upoznao buduće kupce sa onim šta ih čeka i na šta treba da računaju kada budu kupovali nekretninu.

Cena nekretnine

Svakako osnovna I najzačajnija stavka u svakoj kupoprodaji je cena, cena nekretnine je nešto šta se prodavac I kupac dogovore. Početna cena nekretnina je u najvećem broju slučajeva podložna korekciji, a kolika je ta korekcija opet je stvar ponude I potražnje, dogovora i umešnosti pregovarača.

Overa kupoprodajnog ugovora

Overa kupoprodajnog ugovora kod Javnog beležnika ili solemnizacija je druga stavka koja se plaća prilikom overe u kancelariji javnog beležnika i ona zavisi od vrednosti ugovora, odnosno cene nekretnine. Taksa (Javnobeležnička tarifa) se određuje po cenovniku koje propisuje Ministarstvo pravde. Koliki je iznos takse uvek možete proveriti pozivom kod javnog beležnika, na njihovom sajtu ili agencije za nekretnine ukoliko kupujete preko agencije.

Taksa za uknjižbu u katastar

Taksa za uknjižbu u katastar nepokertnosti je trošak koji kupac plaća prilikom predaje dokumentaciju u katastar kako bi se uknjižio kao novi vlasnik. Na sajtu RGZ možete pronaći iznose taksi.

Porez

Porez na promet apsolutnih parava je takođe značajan iznos koji morate predvideti. Poreska prijava se uvek podnosi na ime prodavca koji je I obveznik poreza, ali se u praksi u najvećem broju slučajeva kupac ugovorom obavezuje da plati porez. Poreska stopa je 2.5% od vrednosti nekretnine koju proceni poreska uprava.

Agencijska provizija, advokat

Pravne usluge i agencijska provizija je trošak koji imate ukoliko nekretninu kupujete preko posrednika, agencije za nekretnine i ako ste se sa agencijom tako dogovorili. Agencijsku proviziju može da plati u celosti kupac, prodavac ili da podele troškove, a sve zavisi od aranžmana koji ste napravili sa agencijom. Ukoliko samostalno kupujete nekretninu obavezno koristite usluge advokata ili stručnog lica da vas vodi kroz ceo proces kupoprodaje sve do uknjižbe na vaše ime.

Sve navedene stavke i troškovi podrazumevaju kupovinu za gotov novac. Ukoliko se nekretnina kupuje putem stambenog kredita u tom slučaju računajte I na druge troškove banke, osiguranja, procenitelja I sl o čemu ću pisati u nekom sledećem blog.

Nadam se da sam Vam poštovani kupci bar malo približio i olakšao sve ono šta vas čeka u jednoj od najvažnijih i najsrećnijih životnih odluka – kupovini nekretnine.

Vladimir Rafajlovic

Real House doo

[et_social_share] [fblike]