062 650 152 | Real House d.o.o. Licencirani posrednik za promet i zakup nepokretnosti reg. br. 177 | [email protected]
komentari nasih klijenataKomentari naših klijenata i preporuke klijenata koji su koristili naše usluge prilikom kupovine, prodaje, zakupa ili izdavanja nekretnina te renoviranja objekata i pravnih usluga.

Ostavite i Vi Vaš komentar, pohvalu, kritiku ili sugestiju kako bi još više poboljšali kvalitet naših usluga.

Svaka uspešna kompanije ponasna je na zadoljostvo klijenata koji koriste njene usluge, jer preporuka je uvek najbolja reklama. To je slučaj i sa nama, najveći broj poslova koje smo zaključili dobili smo uglavnom preko preporuka naših klijenata, zato su nam komentari naših klijenata veoma bitni kako bi konstantno održavali kvalitet i profesionalnost naših usluga.

9 + 12 =