062 650 152 | Real House d.o.o. Licencirani posrednik za promet i zakup nepokretnosti reg. br. 177 | [email protected]

Kupovina prvog stana, pravo na povrat PDV-a, refundacija poreza, uslovi i dokumentacija…

Kupovina stana je svakako veliki finansiski izdatak, ali i jedan od najlepših trenutaka u životu svakog čoveka.

Kupovina prvog stana pamti se ceo život i ostaje u sećanju bez obzira koliko još nekretnina u životu kupili i prodali.

U ovom blogu nećemo pričati o lepoti kupovine prvoga stana, Vas ću ostaviti da uživate u tome, a pričaću Vam o pogodnostima koje možete imate kad kupujete nekretninu prvi put.

Refundacija poreza ili povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine je državna mera koja je doneta kako bi pre svega mladim ljudima pomogla i olakšala kupovinu stana ili kuće.

Šta je PDV?

PDV je porez koji plaća investitor prilikom prodaje stana ili kuće. Vi kada kupujete nekretninu od investitora plaćate cenu u kojoj je taj porez uračunat, a država Vam daje mogućnost da pod određenim uslovima dobijete povrat toga poreza koji ste platili u ukupnoj ceni stana.

Koliki je PDV kod prodaje nekretnina?

PDV kod prodaje nekretnina je 10% od ukupne cene i taj ceo iznos se može vratiti na Vaš račun ako ispunjavate određene uslove koje je predvideo zakon.

Kakvu nekretninu morate da kupite da bi imali pravo na povrat PDV-a ?

Morate da kupite stan ili stambenu kuću, koji su novi odnosno prvi puta u prometu,  povrat PDV-a nemate na stare stanove koji su se već prometovali. Prodavac mora biti investitor koji je u sistemu PDV-a odnosno koji plaća taj porez.

U praksi postoje i investitori koji zidaju i rade kao fizička lica i koji nisu u sistemu PDV-a tako da ukoliko od njih kupite stan nemožeta da ostvarite povrat poreza.

Koje uslove morate ispuniti kao kupac prvoga stana da imate pravo na povrat PDV-a ?

Pre svega pravo na povrat imaju punoletni državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i koji nisu imali nekretninu u svom vlasništvu od 01.07.2006. godine do momenta kupovine.

Pravo na povrat poreza imaju i članovi porodice koji sa kupcem žive na istoj adresi (bračni dru i deca).

Kupac prvoga stana ima pravo na povrat poreza za 40 m2 vrednosti stana ili kuće, a članovi domaćinstva svako na još 15 m2 vrednosti.

Što u praksi znači da ukoliko kupujete stan od 80 m2, imate pravo na povrat poreza u vrednosti od 40 m2 Vi kao nosilac prava, bračni drug na još 15 m2, svako dete na još 15 m2.

Koja Vam je dokumentacija potrebna za refundaciju PSV-a ?

  • Potreban Vam je original kupoprodajni ugovor overen kod notara ili njegova overena kopija
  • Zahtev za refundaciju PDV-a   
  • Izjava kupca prvog stana koja mora biti overena kod notara
  • Uverenje o državljanstvu (original)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original)
  • Overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu (vadi se u MUP-u)
  • Potvrda lokalne poreske uprave da se ne vodite u sistemu plaćanja poreza na imovinu (dokaz da nemate nekretninu na svom imenu)
  • Fotokopija kartice sa brojem Vašeg tekućeg računa (na koji će Vam porez biti vraćen)

Ukoliko i Vaši članovi domaćinstva ostavruju pravo na povrat PDV-a potrebni su i njihovi izvodi iz knjige rošenih, uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištukao i izvod iz knjige venčanih)

Od investitora morate dobiti fiskalni račun na kome je naznačena cena stana i u kome je posebno iskazan iznos poreza, kao i potvrdu ili izvod iz banke investitora kojim se dokazuje da je primio celokupan iznos novca – kupoprodajnu cenu.

Nadam se da sam Vam bar malo približio i upoznao Vas sa ovom temom, a ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno pišite u komentarima, rado ćemo Vam pomoći.

Za više korisnih saveta prijavite se na naš You tube kanal i gledajte naše video materijale.

 

[et_social_share] [fblike]