062 650 152 | Real House d.o.o. Licencirani posrednik za promet i zakup nepokretnosti reg. br. 177 | [email protected]

Kupovina nekretnina, posebno ako kupujete nekretninu prvi puta, čini Vam se složeno i nejasno. Kupovina nekretnine je veoma ozbiljan posao i sve faze kupovine moraju se odratiti stručno, savesni i profesionalno, u suprotnom posledice mogu da budu veoma ozbiljne.  Real House je tu da Vam pojasni sve faze u kupoprodajnom odnosu i pruži kompletnu uslugu….

ODABIR NEKRENINE

Kada napravite uži izbor ponuđenih nekretnina (www.realhouse.rs), odlučite se za jednu ocenjujući prednosti i mane sveke od njih. U izboru između novoga i staroga stana, nekeda je bolje izabrati stari ukoliko imate nameru renovirati ga. Ako tražite stan u koji se želite odmah useliti proverite kvalitet prozore i vrata, instalacija, podnih obloga. Nekada stan može imati i skrivene mane pa bez stručnjaka (Real House) nećete primetiti nedostatke.
U novim zgradama treba obavezno proveriti kakva je gradnja predviđena urbanističkim planom, da se nebi desilo da kupite stan sa lepim pogledom, a da posle izvesnog vremena ispred Vašeg prozora nikne zgrada.
Pri odabiru nekretnine važno je uzeti u obzir i ko su ostali stanari u zgradi jer ste svi suvlasnici zgrade koju treba održavati.

KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Nakon odabira nekretnine krećete na mukotrpnu ali neizostavnu proveru dokumentacije. U službi za katastar nepokretnosti proveravate zemljišno-knjižni status nekretnine, ko su vlasnici, da li je nekretnina uknjižena i ima li tereta –  upisanu hipoteku i aktivne plombe.

Od vlasnika treba obavezno tražiti najnoviji prepis lista nepokretnosti.

Ako Vam ovo sve izgleda suviše komplikovano, angažovanjem “Real House” bićete pravno sigurni, a nećete trošiti vreme i nerve.

Kod neuknjiženih nekretnina treba proveriti zašto nisu uknjižene jer Vas to kasnije može dodatno koštati.

PREDUGOVOR

Ukoliko su papiri nekretnine koju želite kupiti ispravni i čisti, sklapate predugovor s kojim idete u banku po kredit (ukoliko uzimate kredit). Obavezno na dan potpisa predugovora izvaditi nov prepis lista nepokretnosti i  proveriti da li je došlo do bilo kakvih promena.
Prilikom zaključenja predugovora deje se kapara prodavcu (obično 10%) i plaća se provizija agenciji.

Ukoliko niste kreditni kupac i imate sav novac za kupovinu nekretnine, a prodavcu nije potrebno duže vreme za iseljenje, predugovor se ne mora zaključiti (zaključuje se odmah kupoprodajni ugovor)

KREDIT BANKE
Ukoliko uzimate kredit za kupovinu nekretnine,uslovi banaka zavise od banke do banke.
U ekspoziturama odabrane banke dobro se raspitajte koje su vaše obaveze i koji su uslovi kreditiranja i da li i koliki kredit možete dobiti za odabranu nekretninu.

SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Došlo je vreme da sklopite ugovor. Pravni tim Real House (advokat),  sačiniće Vam kupoprodajni ugovor koji se overava kod nadležnog javnog beležnika. Prilikom overe ugovora plaća se taksa za overu koju uglavnom plaća kupac a ona zavisi od vrednosti nekretnine navedene u kupoprodajnom ugovoru.
Čestitamo, postali sta vlasnik nekretnine.

PLAĆANJE POREZA
Poreska prijava se podnosi u roku od 10 dana od overe kupoprodajnog ugovora u nadležnoj poreskoj opravi opštine na čijoj se teritoriji nekretnina nalazi.
Porez za kupovinu nepokretnosti (porez na prenos apsolutnih prava) iznosi 2,5% od vrednosti nekretnine koju proceni nadležna poredka uprava.
Ukoliko poreski organ oceni da je cena iz ugovora niža od tržišne cene nepokretnosti,ima pravo da u roku od 10 dana od dana prijema poreske prijave, proceni vrednost nepokretnosti u visini tržišne vrednosti.
Porez se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.
Poreski obveznik je po zakonu prodavac, ali u praksi troškove poreza gotovo uvek plaća kupac.

Ukoliko do sada niste imali nekretninu na svom imenu, a ispunjavate zakonske uslove,  možete iskoristiti zakonske odredbe o oslobađanju od plaćanja poreza za kupca prve nekretnine.

Kupovinom nekretnine postajete i poreski obveznik poreza na imovinu pa je potrebno da u nadležnoj opšinskoj poreskoj službi podnesete prijavu za porez na imovinu.


UKNJIŽBA NEKRETNINE U KATASTAR
Odma nakon overe kupoprodajnog ugovora u sudu podnosi se zahtev za promenu vlasništva u katastru sa jednim originalnim primerom overenog ugovora, plaćenim taksama, fotokopijom lične karte kupca i  podnosi u katastar radi uknjižbe nekretnine.
Ostalo je još samo da čekate rešenje od nadležnog katastra da je nekretnina na Vašem imenu.

PREBACIVANJE RAČUNA

S kopijom kupoprodajnog ugovora kod davaoca komunalnih usluga (električna energija, gas, informatika ,telefon) prebacujete račune na svoje ime. Ukoliko se odlučite za naše usluge kroz svu ovu proceduru proćićete mnogo lakše i jednostavnije, za sva dodatna pitanja i nejasnoće stojimo Vam na raspolaganju.